Hälsotjänster ➔ Förnyande av recept och läkemedelsbehandling

Förnyande av recept och läkemedelsbehandling

Ett elektroniskt recept kan förnyas via Mina Kanta-tjänsten. Du kan även be om att få ett recept förnyat vid den hälsostation som du i regel uträttar ärenden vid.

Du kan också gå till ett apotek för att be om att få elektroniskt recept förnyat. Apoteket förmedlar då din begäran om förnyande till hälsovårdscentralen. Apoteket kan ta ut en avgift för att förmedla begäran.

Vänligen observera att en begäran om att få ett recept förnyat ska göras senast åtta (8) dagar innan medicinen tar slut.


Karleby huvudhälsostation

Recept förnyas via Egenvårdstjänsten eller genom att ringa huvudhälsostationen vardagar kl. 8-16, tfn 06 828 7310.


Björkhagen

Recept förnyas genom att föra dem till hälsostationen eller genom att ringa mån-tors kl. 8-16, tfn 06 828 7580.


Kelviå

Recept förnyas genom att föra dem till hälsostationen eller genom att ringa mån-tors kl. 8-16, tfn 06 828 7701.

Lochteå

Vi ber patienter lämna in de recept som ska förnyas till hälsostationen före kl. 11.00 eller ringa mån-tors kl. 8-16 eller fre kl. 8-14, tfn 06 828 7750.


Ullava

Vi ber patienter lämna in de recept som ska förnyas till hälsostationen mån, ons eller tors före kl. 12.00 eller ringa mån, ons eller tors kl. 8-16, tfn 06 828 7639.

Kronoby, Nedervetil och Terjärv

Vi betjänar i ärenden som gäller förnyande av recept under mottagningarnas öppettider vardagar mån-fre kl. 8-11. Kronoby mottagning, tfn 040 806 5700, Nedervetil mottagning, tfn 040 806 5900 och Terjärv mottagning, tfn 040 806 5800.


Halso, Kaustby, Vetil

Vi betjänar i ärenden som gäller förnyande av recept vardagar mån-fre kl. 12-14, tfn 040 804 5000. 


Lestijärvi

Vi betjänar i ärenden som gäller förnyande av recept vardagar mån - fre kl. 10 - 14, tfn 040 804 2000.


Toholampi

Vi betjänar i ärenden som gäller förnyande av recept vardagar mån - fre kl. 10 - 14, tfn 040 804 2000.


Kannus

Vi betjänar i ärenden som gäller förnyande av recept vardagar mån - fre kl. 10 - 14, tfn 040 804 2000. 


Perho

Vi betjänar i ärenden som gäller förnyande av recept vardagar mån - fre kl. 8 - 16, tfn 040 804 3000.Mellersta Österbottens centralsjukhus och samjouren tar inte emot begäran om att förnya recept som apoteket eller Mina Kanta-tjänsten förmedlar. Om specialläkemedel som en specialistläkare ordinerat tar slut före följande kontrollbesök, kan det elektroniska receptet förnyas. Kontakta den enhet inom specialsjukvården där läkemedlet har ordinerats.