Detta är tillgänglighetsutlåtandet för organisationen Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten http://www.soite.fi/ och har utarbetats / uppdaterats 24.8.2020.

Vi har granskat tillgängligheten i tjänsten själv och med hjälp av verktyget Siteimprove.

Hur tillgänglig är den digitala tjänsten

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis. Målet på webbplatsen har varit AA-nivån i WCAG 2.1-riktlinjerna.

På webbplatsen finns bifogade filer (pdf, doc) varav alla inte är tillgängliga. Icke-tillgängliga är en del av de bifogade filerna som utarbetats före 23.9.2018. Dessa omfattas inte av den lagstiftning som tillämpas. Målet är att göra nödvändiga gamla bifogade filer tillgängliga i samband med att webbplatsen förnyas åren 2020-2021.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

Möjlig att uppfatta: Länkar och bilder
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Till samma objekt används länkar som finns bredvid varandra, och en del av bilderna saknar alt-attribut.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.1.1  Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Utformning och beskrivning av text
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

I utformningen av text har det använts i-beteckning. En del av sidorna saknar rubrik på övre nivå. Vissa skrivfält saknar beskrivning.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.3.1 Information och relationer

Möjlig att uppfatta: Länkar
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Identifiering av länk endast på basis av färg.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.4.1 Användning av färger

Möjlig att uppfatta: Textbeskrivningar i direktsändningar
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Direktsändningar har inga textbeskrivningar.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.2.4 Textbeskrivningar (direktsända)

Möjlig att uppfatta: Ljudbeskrivningar i direktsändningar
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

På webbplatsen finns inga ljudbeskrivningar.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelat)

Möjlig att uppfatta: Kontrast
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

En del av texterna har inte tillräcklig kontrast.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.4.3 Kontrast (minimum)

Hanterbar: Inte möjligt att hoppa över grupperat innehåll
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Att hoppa över grupperat innehåll
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

Hanterbar: Title-element
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

På webbplatsen finns flera title-element eller inga title-element.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.2 Sidans titel

Hanterbar: Etiketter saknar text
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Etikett på kontroll på blankett saknar text.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

Hanterbar: Framhävning av element
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Ett element framhävs inte när markör riktas mot det.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.7 Synligt fokus

Begriplig: Precisering av språket
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Sidans språk har inte preciserat
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
3.1.1 Sidans språk

Begriplig: Knappar
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Blankett saknar knapp.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
3.2.2 Vid inmatning

Begriplig: Beskrivningar
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Kryssruta saknar beskrivning. Skrivfält saknar beskrivning. Textfält saknar beskrivning.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Robust: Beteckningen för ett element
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Beteckningen för ett element är inte unikt.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
4.1.1 Parsing

Robust: Förklaringar och beskrivningar
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i det

Etiketten för en kontroll på blankett saknar text. Kryssruta saknar förklaring. Skrivfält saknar beskrivning. Textfält saknar förklaring.
iFrame saknar förklaring.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta om bristen för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda den

E-post: viestinta@soite.fi

Tillsynsmyndighet

Kontakta först oss dvs. den webbansvariga om du upptäcker tillgänglighetsbrister på vår webbplats. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det noggrant beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
växel 0295 016 000

Tillgänglighetsarbetet i Soite

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten.
Vi har förbundit oss till att kontinuerligt förbättra tillgängligheten av våra digitala tjänster.

Vi kommer att förnya vår webbplats i sin helhet och förbättrar då tillgängligheten avsevärt.

Denna webbplats/tillämpning har publicerats 13.2.2014.
Denna webbplats/tillämpning uppdaterades 1.1.2017 efter betydande förändringar.