Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Seniorboende vid Harjukoti

Seniorboende lämpar sig för en klient som behöver hjälp dagligen och varje vecka, men inte kontinuerligt. Målet är att den äldre kan bo i sitt eget hem med hjälp av hemvård och andra stödtjänster.


Gemenskapen, att göra klienter delaktiga och att hitta egna resurser till ett meningsfullt liv är utvecklingsobjekten inom seniorboende.


Klienter som använder hemvårdstjänster regelbundet har en egen utsedd vårdare. Hen ansvarar för planering av klientens vård tillsammans med klienten och hens närstående.

 
Bostäderna vid Harjukoti som är avsedda för seniorboende finns i anslutning till servicecentret Harjukoti. De boende har utöver egen bostad tillgång till gemensamma utrymmen att tillbringa tid i samt gemensam matsal och bastu. Vid Harjukoti finns även kontorslokalerna för hemvårdens team i Vetil.
                                                                                                                                                                                  
Bostädernas storlek varierar mellan 46 m² och 65 m². Bostäderna är utrustade för att användas av invalider. Hyresbostäderna ägs av Vetil kommun, och de hyrs ut av Soite.


Avgifterna består av hyra samt avgifter för de hemvårdstjänster och stödtjänster som klienten använder. Klienten kan ansöka om vård- och bostadsbidrag hos FPA.

Kontaktuppgifter

Pallotie 14
69700 Vetil

Serviceförman 
Karita Eteläperä
tfn 040 804 5926