Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Seniorboende vid Kannelma

Seniorboende lämpar sig för en klient som behöver hjälp dagligen och varje vecka, men inte kontinuerligt. Målet är att den äldre kan bo i sitt eget hem med hjälp av hemvården och andra stödtjänster.


Gemenskapen, att göra klienterna delaktiga och att hitta egna resurser till ett meningsfullt liv är utvecklingsobjekten inom seniorboendet.


Klienterna som använder hemvårdens tjänster regelbundet har en egen utsedd vårdare. Hen ansvarar för att planera klientens vård tillsammans med klienten och hens närstående.

Bostäderna vid Kannelma som är avsedda för seniorboende finns i anslutning till servicecentret Kannelma. De boende har utöver egen bostad tillgång till gemensamma utrymmen att tillbringa tid i samt gemensam matsal och bastu. Kontorslokalerna för hemvårdens team i Halso finns på Halso hälsostation bredvid Kannelma.
                                                                                                                                                                                  
Bostädernas storlek varierar mellan 32,5 m² och 35 m². Bostäderna är utrustade för att användas av invalider. Bostäderna ägs av Halso kommun, och hyrs ut av Soite.

Avgifterna består av hyra samt avgifter för de hemvårdstjänster och stödtjänster som klienten använder. Klienten kan ansöka om vård- och bostadsbidrag hos FPA.

Kontaktuppgifter

Kauppisentie 10
69510 Halso

Serviceförman
Karita Eteläperä
tfn 040 804 5926