Arbete inom Soite ➔ Soite som arbetsplats

Soite som arbetsplats

En yrkeskunnig personal som trivs i sitt arbete är en förutsättning för framgångsrik verksamhet. Soite erbjuder sina anställda en trygg arbetsplats och goda möjligheter till att utveckla den egna kompetensen. Inom Soite arbetar cirka 3 800 personer från olika yrkesgrupper. I Soite råder en rejäl framåtanda. Man litar på de anställda och respekterar dem. Till och med 89 % av dem som besvarat Soites enkät om personalens välbefinnande i arbetet rekommenderar Soite som arbetsplats.

Soite värdesätter personalens välmående. Vi uppmuntrar personalen att delta i intern, regional och utomstående utbildning för att upprätthålla och förbättra kompetensen. Samtidigt som personalens kompetens utvecklas, försäkrar man sig om att klienterna får service av hög kvalitet.

Kompetensen ökar också trivseln i arbetet, vilket vi fäster speciellt stor vikt vid. För personalen ordnas bland annat olika rekreationsmöjligheter. I samkommunen fungerar en aktiv personalförening som erbjuder fritidssysselsättning och evenemang av olika slag. Medlemmarna kan bland annat hyra föreningens fritidsbostäder samt få rabatt på olika motionshobbyer och evenemang.


Mellersta Österbottens centralsjukhus

Vid Mellersta Österbottens centralsjukhus arbetar cirka 1 100 yrkesutbildade personer inom patientvård och i olika stödtjänster. Den största personalgruppen vid sjukhuset är vårdpersonalen som består av cirka 820 personer. Vid centralsjukhuset arbetar 128 läkare och inom stödtjänster ungefär 140 personer. Dessutom har vi ett stort antal läkar- och vårdstuderande på arbetspraktik vid vårt sjukhus.


Innovativt tänkande, självständighet och ansvarsfullhet är viktiga för oss. Vi uppmuntrar våra anställda i arbetet och erbjuder dem goda möjligheter till utveckling i arbetet. Välkommen med!

Soite är med i andelslaget Tervia som grundats av Norra Finlands specialupptagningsområde. Andelslaget ger läkare möjlighet att göra meningsfullt arbete inom sin specialitet på sjukhusen i Norra Finland. Av arbetsinsatsen kan 20 % bestå av arbete för Tervia.


Soites verksamhetsområden

Soites verksamhet är indelad i följande verksamhetsområden:
  • Hälso- och sjukvårdstjänster
  • Vården och omsorgen
  • Familjernas tjänster
  • Handikapptjänster
  • Stöd för ledningen och stödtjänster i produktionen

Soites organisationsschema 2020