Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Solgården

Gruppboendet Solgården i Kronoby erbjuder ett hem och vård dygnet runt för 12 personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom erbjuder enheten vid behov intervallvårdsperioder. Solgården har 8 platser vid ett gruppboende och 4 stödboendeplatser. Det finns yrkeskunnig personal på plats dygnet runt.

Verksamheten flyttade på hösten 2008 till DUVK:s (De Utvecklingsstördas Väl i Karlebynejden) nybyggda utrymmen i Kronoby centrum. Klienterna hyr sina bostäder av DUVK:s förening.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Stationsgränd 3
68500 Kronoby
Kartan

Gruppboendet
Tfn 040 488 2920

Serviceförman
Sonja Tallgård
Tfn 050 435 4994