Hälsotjänster ➔ Röntgen och bilddiagnostik ➔

Ultraljudsundersökningar

Ultraljudsundersökningar görs på vårt huvudverksamhetsställe samt på hälsovårdscentralerna i Tunkkari och Kannus. Med hjälp av ultraljudsundersökning kan man undersöka nästan alla kroppens organ. Ultraljud lämpar sig vanligtvis inte för undersökning av skelett och tarmkanal. Ultraljudsundersökning är en smärtfri och trygg undersökningsmetod. På huden stryks en gel, och läkaren undersöker med en sensor på huden. Undersökningen tar cirka 15 minuter. Med hjälp av ultraljudsstyrning kan man även utföra vissa ingrepp. Till exempel kan man avlägsna vätska från lungorna eller ta vävnadsprov.

När du kommer för en ultraljudsundersökning av buken är det viktigt att du inte äter före undersökningen. Om nedre buken ska undersökas, ska urinblåsan vara full. För andra undersökningar behöver du inte förbereda dig på förhand. Eventuella anvisningar om förberedelse  får du med brevet med din undersökningstid.


Kontaktuppgifter

Verksamhetsstället på centralsjukhuset
Mariegatan 16-20, 67200 Karleby
Tidsbeställning:
mån-fre kl. 8.00 - 15.00
tfn 040 653 4223


Verksamhetsstället i Tunkkari 
Tunkkari hälsovårdscentral
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari
Tidsbeställning:
mån - tors kl. 8 - 15
fre kl. 8 - 14
tfn 040 014 5201

Verksamhetsstället i Kannus 
Kannus hälsovårdscentral
Lopotinkatu 2, 69100 Kannus
Tidsbeställning:
mån - tors kl. 8 - 15
fre kl. 8 - 14
tfn 040 014 5108