Hälsotjänster ➔ Röntgen och bilddiagnostik ➔

Allmän presentation av radiologiska enheten

Verksamheten 

På radiologiska enheten görs årligen ca 50 000 avbildningsundersökningar och radiologiska ingrepp. Undersökningsurvalet består av ca 250 olika undersökningar. Under de senaste åren har tyngdpunkten flyttat sig mot mer krävande undersökningar.

Avbildningsundersökningar görs för att stöda diagnostiseringen, dvs. undersökningar görs på begäran av den behandlande läkaren. För en undersökning krävs därför alltid en remiss från den behandlande läkaren.

Bilderna som produceras av radiologiska enheten är i digital form. Röntgenbilderna och radiologens utlåtande arkiveras i det elektroniska arkivet. Den behandlande läkaren ger resultaten av de gjorda undersökningarna.

Om du behöver en bildkopia av din röntgenundersökning, kan du beställa den med en begäran om handling. Denna begäran kan sändas under adress Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Radiologin, Mariegatan 16-20, 67200 Karleby. Du kan också lämna in en begäran om handling till radiologienhetens verksamhetsställe på centralsjukhuset eller till Kannus eller Tunkkari. En bildkopia är avgiftsbelagd.

Avbildningsundersökningarna görs enligt tidsbeställning. En del av röntgenundersökningarna kräver förberedelser. Närmare information om förberedelserna finns i patientföreskrifterna. Undersökningarnas och ingreppens längd varierar mellan några minuter och flera timmar. Vardagar efter kl. 15.00 och på lördagar och söndagar görs endast brådskande undersökningar.

Vanliga mammografiundersökningar och ultraljudsundersökningar av bröst samt bentäthetsmätningar görs vid behov på privat röntgen. Mammografiscreeningar som det regelbundet skickas kallelse till görs på Unilabs. Eventuella fortsatta undersökningar görs med remiss vid verksamhetsstället på centralsjukhuset.

Kanta-tjänstens bildarkiv är i bruk i Soite

Soites radiologiska enhet har i bruk Arkivet över bildmaterial som hör till Kanta-tjänsterna. I Arkivet över bildmaterial arkiveras bilddiagnostiska undersökningar som uppkommit i samband med vården av en patient. Med hjälp av arkivet förmedlas bilder lättare och mer datasäkert mellan organisationer. Den samanvändning av uppgifter och den omfattande tillgången till uppgifter som Arkivet över bildmaterial möjliggör förbättrar samtidigt patientsäkerheten eftersom överlappande bilddiagnostiska undersökningar undviks.


Endast yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har tillgång till bilderna och endast om patienten gett sitt medgivande. Du kan bekanta dig med utlåtanden om dina bilddiagnostiska undersökningar på kanta.fi/sv. Bilderna från undersökningarna är inte synliga för patienterna.


Radiologiska enhetens verksamhetsställen

Till radiologiska enhetens verksamhetsställen hör utöver verksamhetsstället på centralsjukhuset även röntgenavdelningarna i Tunkkari och Kannus samt Karleby huvudhälsostation. Till exempel kan en röntgenbild utan kontrastmedel som ordinerats på centralsjukhuset göras i Tunkkari, Kannus eller vid Karleby huvudhälsostation om patienten vill.

Radiologiska enhetens verksamhetsställe på centralsjukhuset finns på våning 1 i centralsjukhusets huvudbyggnad (g-flygeln). Här finns även isotopavdelningen. Magnetundersökningsenheten finns under psykiatriska enheten på våning 00 (p-flygeln).

Kontaktuppgifter

Verksamhetsstället på centralsjukhuset
Mariegatan 16-20,
67200 Karleby
g-flygeln, 1. vån (guidekarta)

Tidsbeställning och förfrågningar:
mån-fre kl. 8 - 15
tfn 040 653 4223
 
Verksamhetsstället i Tunkkari
Tunkkari hälsovårdscentral
Mäntöläntie 2
69730 Tunkkari
 
Öppen:
mån - tors kl. 8 - 15
fre kl. 8 - 14
tfn 040 014 5201

Verksamhetsstället i Kannus 
Kannus hälsovårdscentral
Lopotinkatu 2, 69100 Kannus

Öppen:
mån - tors kl. 8 - 15
fre kl. 8 - 14
tfn 040 014 5108

Avdelningsskötare
ansvarsområdeschef
Marja Lääkkölä
tfn 040 653 4080

Överläkare
Kai Pihlajamaa
tfn 040 653 4464