Tiedote 14.12.2018

Soite kontrollerar måndag 17.12.2018 att trygghetstelefoner fungerar 

Soite kontrollerar måndag 17.12.2018 att de trygghetstelefoner våra klienter har fungerar som de ska. I Soites område finns ungefär 800 klienter med trygghetstelefon. Hemvårdens arbetstagare kontrollerar att deras klienter har fungerande apparater, och de förebyggande stödtjänsternas arbetstagare gör detsamma hos sina klienter. Servicehandledare kommer att vara i kontakt om kontrollerna per telefon med anhöriga och närstående som eventuellt fungerar som kontaktpersoner.


Kontrollen innebär att man gör ett testlarm och kontrollerar att larmet gått fram. Tack vare testerna kan man åtgärda eventuella fel i apparater före julhelgerna och årsskiftet. Servicehandledarna som ansvarar för trygghetstelefontjänsten ger gärna mer information om ärendet.


Kontaktpersoner i olika regioner samt broschyr finns på sidan https://www.soite.fi/sivu/sv?page_id=turvapuhelin


Kontaktuppgifter


Karleby, Kelviå, Ullava, Lochteå
Servicehandledare
Vappu Laine 
tfn 044 780 9403  

Perho älvdal
Servicehandledare
Petra Nikula-Valo
Koulutie, Veteli
tfn 040 804 5420

Lestijokidalen
Servicehandledare
Anu Jylli
tfn 040 804 2420

Kronoby
Servicehandledare
Ellinor Engblom 
tfn 050 347 1331

Meddelanden