Tiedote 12.10.2018

Tidtabell för säsongsinfluensavaccinationer inom Soite 2018-2019 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite börjar i november ge avgiftsfria säsongsinfluensavaccinationer på sina verksamhetsställen. Det influensavaccin som används under denna säsong skyddar mot fyra olika influensavirus: två A-influensavirus och två B-influensavirus. För 2-6-åriga barn erbjuds i år också nässprayvaccinet FluenzTetra.

De följande har rätt till avgiftsfri influensavaccination:
 • gravida kvinnor
 • alla som fyllt 65 år
 • alla 6 månader - 6 år gamla barn
 • personer som hör till medicinska riskgrupper på grund av sin sjukdom eller sin vård
 • den närmaste kretsen kring personer som är mottagliga för svår influensa
 • personer som inträder i beväringstjänst
 • personalen inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen och studerande i motsvarande arbete.

Småbarn och gravida kvinnor vaccineras på rådgivningen eller på allmänna massvaccinationsdagar. Skolelever och studerande som har rätt till avgiftsfri vaccination blir vaccinerade inom skol- och studerandehälsovården. Hemsjukvårdens och servicehusens sjukskötare vaccinerar sina klienter. Andra personer som har rätt till avgiftsfri vaccination vaccineras på massvaccinationsdagar eller i samband med normal kontroll på en expertsjukskötares mottagning.

En hälsovårdare, sjukskötare eller läkare bedömer om den som ska vaccineras hör till målgruppen för avgiftsfria vaccinationer. Om en person inte tillhör målgruppen, kan hen skaffa ett vaccin själv med recept från ett apotek. Också personer som inte hör till en riskgrupp och som skaffat ett vaccin mot recept, vaccineras på de verksamhetsställen som nämns nedan.

 • Ta med ditt identitetsbevis (körkort, pass eller ett FPA-kort med foto) till vaccinationen.
 • För att underlätta vaccinationen är det bra att ha på sig sådana kläder som gör det lätt att få överarmen bar.
 • Var förberedd på att stanna kvar i 15 minuter efter vaccinationen.

Pneumokockvaccin

En klient kan i samband med influensavaccination också vaccineras mot pneumokocksjukdomar. Den vanligaste formen av allvarlig pneumokocksjukdom är lunginflammation. Klienten betalar pneumokockvaccinet själv (cirka 90 €). Recept på pneumokockvaccin fås genom att kontakta den egna hälsovårdscentralens mottagning. 

Difteri- och stelkrampsvaccin

Enligt riksomfattande instruktioner ges difteri- och stelkrampsvacciner enligt födelseåret. I år vaccineras personer som fötts år 1973, 1953 och 1993 mot difteri och stelkramp. De som fötts år 1993 får dessutom ett kikhostevaccin. Det är möjligt att få vaccinet i samband med influensavaccination om det gått minst två år från den senaste boostervaccinationen. Vaccinet är avgiftsfritt. Hos över 65 år gamla är vaccinets boosterintervall fortfarande över 10 år.

Tidtabell och platser för vaccination


STAMKARLEBY            

Vaccinationer utan tidsbeställning.

SENIORERNAS HÄLSOPUNKT DAALIA
Kallestorg (Långbrogatan 15-17, ingång via Industrigatan)
Vid Daalia vaccineras alla som har rätt till avgiftsfri influensavaccination, med undantag av barn i rådgivningsåldern. 

Vaccinationstiden bestäms på basis av första bokstaven i klientens efternamn.
mån   5.11. kl. 9 - 15  A-H         mån   12.11.  kl. 9 - 15  A-H       
tis       6.11. kl. 9 - 15  I-K          tis       13.11.  kl. 9 - 15  I-K       
ons     7.11. kl. 9 - 15  L-N         ons     14.11.  kl. 9 - 15  L-N   
tors    8.11. kl. 9 - 15  O-S         tors    15.11.  kl. 9 - 15 O-S
fre      9.11. kl. 9 - 15 T-Ö          fre      16.11.  kl. 9 - 15 T-Ö

ons 28.11  kl. 9 - 12,  mån 3.12. kl. 12 - 18 och ons 12.12. kl. 9 - 12

     
MOTTAGNINGENS UTRYMMEN PÅ KARLEBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL
Mariegatan 28 (ingång B)
På Karleby hälsovårdscentral vaccineras personer i alla åldrar som har rätt till avgiftsfri vaccination.

lör      10.11.    kl.  9.00 - 14.00        
tors    15.11.    kl. 16.30 - 18.30
tors    22.11.    kl. 16.30 - 18.30


ÖVRIGA KARLEBY

Kelviå        tis 13.11. kl. 8 - 16  och  tis 27.11. kl. 8 - 16  
Obs! Vaccinationer ges i år på församlingshemmet: Kelviåvägen 22, 68300 Kelviå

Lochteå rådgivning    tis    13.11. kl. 8 - 16 och tis 20.11.  kl. 12 - 16
Ullava rådgivning       ons   14.11. kl. 8.00 - 12.00 och ons 28.11.  kl. 12.00 - 17.00


KRONOBY   

Nedervetil rådgivning    mån   12.11. kl. 8 -17
Kronoby rådgivning       ons    14.11. kl. 8 -17
Terjärv rådgivning         tors     15.11. kl. 8 -17


LESTIJOKIDALEN

Kannus rådgivning   
tis 20.11. kl. 9.00 - 17.00
tis 27.11. kl. 9.00 - 17.00
tis 11.12. kl. 9.00 - 16.00


Toholampi rådgivning   
tors 13.11. kl. 8.00 - 16.00
tis 20.11. kl. 12.00 - 18.00

   
Lestijärvi rådgivning   
tis 20.11. kl. 8.00 - 12.00
tors 29.11. kl. 12.00 - 17.00

 

PERHO ÄLVDAL

Pajala rådgivning (Kaustby)
Vetil rådgivnings tidigare utrymmen i Tunkkari
Perho rådgivning
mån 12.11. kl.   8.30 - 16.00
tors   15.11. kl. 8.30 - 12.00
tors  13.12. kl. 12.00 - 16.00


Halso hälsostation
mån 12.11. kl. 8.30 - 16.00

   
Efter influensavaccinationsdagarna är det fortfarande möjligt att bli vaccinerad. Man ska då boka tid hos en av hälsopunkterna för seniorer eller hos närmaste rådgivning.

Information om influensa

Den årliga säsongsinfluensaperioden börjar vanligen vid årsskiftet, men ibland redan i november, och fortsätter fram till januari-februari. I fjol började säsongsinfluensan i december och slutade i april i Mellersta Österbotten.

Influensa är en akut inflammation i de övre luftvägarna och orsakas av influensavirus. Influensaepidemier förekommer varje vinter och 5–15 procent av vuxna och 20–30 procent av barn insjuknar. Efter 1–2 veckors sängläge har friska vuxna vanligen återhämtat sig efter sjukdomen. Hos äldre personer och små barn samt hos personer som lider av vissa långtidssjukdomar kan influensa leda till följdsjukdomar (öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation), sjukhusvård och rentav till döden.

Vaccination är det bästa skyddet mot influensa. Vaccination förebygger:
 • 5-8 influensafall av tio hos friska personer i arbetsför ålder
 • 5-9 influensafall av tio hos barn
 • vartannat influensafall hos äldre personer.
Influensavaccination minskar:
 • antalet dödsfall som beror på influensa samt antalet fall som kräver sjukhus- och anstaltsvård
 • förekomsten av allvarlig influensa
 • antalet följdsjukdomar som till exempel öroninflammationer, lunginflammation och luftrörskatarr
 • antalet influensasmittor: då den vaccinerade själv inte blir sjuk, smittar hen inte heller andra.

Majoriteten av de vaccinerade får inte influensa. Om den vaccinerade ändå får influensa är sjukdomen vanligtvis lindrigare och tillfrisknandet sker snabbare.

Meddelanden