Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

 – Tidigare ansåg man att vård kräver att klienten kommer till mottagningen. Nu är det viktigaste att klientens ärende behandlas så effektivt som möjligt, säger hälsocentralläkare Antti J. Saari

Om situationen är sådan att klienten klarar sig även utan kontakt går man per telefon igenom varför så är fallet och klienten får information om var hen kan hitta svaret på sin fråga nästa gång, som ett alter­nativ till hälsocentralen. 

Som ett exempel nämner Saari irriterande hosta hos en i grunden frisk person, vilket är en av de vanligaste orsakerna till att man kontaktar hälsocentralen. Utöver apoteksprodukter finns det dock begränsat med behandlingar för hosta, och det är inte nödvändigt att ringa hälsocentralen. Klienten styrs då till rätt information.
 – Målet är att klientens oro hanteras på ett sådant sätt att motsvarande oro inte återkommer. Tillsammans med en yrkesperson kan klienten gå igenom var man hittar allmänt tillgängligt tillförlitligt material som passar situationen.

Tillförlitligt material hittas på bland annat Hälsobyns webbplats på adressen www.terveyskyla.fi/sv. Klienter kan också styras till en digital symtombedömning på adressen www.omaolo.fi. Tjänsten hjälper klienten bedöma om hen behöver träffa en yrkesperson eller om hemvårdsanvisningar räcker.

Sjukskötare och en patient.
Många hälsoproblem kräver ett fysiskt mottagningsbesök på hälsocentralen. I mån av möjlighet strävar man efter att sköta ärendet per telefon eller digitala tjänster, varvid besök vid hälsocentralen inte nödvändigtvis behövs.

Fortfarande kräver många situationer ett fysiskt mottagningsbesök på hälsocentralen. Tanken är inte att besöken ska upphöra, utan att de ska bli effektivare. Detta innebär bland annat att nödvändig information så som laboratorieresultat eller hemuppföljningsresultat samlas in redan före mottagningsbesöket.

Man kan kontakta sin egen hälsocentral genom att ringa eller skicka ett meddelande via Egenvårdstjänsten på adressen https://soite.terveytesi.fi. Tvåvägskommunikationen har särskilt berömts för dess snabbhet. I mån av möjlighet vidarebefordras meddelandet till personen som skött ärendet tidigare, så att det samarbete som redan gjorts inte går förlorat. Det underlättar hanteringen av ärendet.

– Hälsocentralen är till sin natur sådan att man alltid kan kontakta den. Så är det även i fortsättningen. De digitala tjänsterna fungerar som ett bra tillägg till traditionella servicekanaler.

Ta en titt också på dessa