Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Är du 65 år gammal eller äldre? Har du använt eller varit med och utvecklat Soites digitala tjänster? Skulle du vilja delta i en viktig undersökning?

Soite har i bruk flera digitala tjänster för äldre: en digital blankett för patientuppgifter, digital tidbokning för vaccination och Omaolo- och Egenvårdstjänsten. I Soite inleds en undersökning med syfte att kartlägga äldre klienters erfarenheter och uppfattningar om Soites digitala tjänster och hur väl de fungerar. Resultaten från undersökningen kommer att utnyttjas vid utveckling av de digitala tjänsterna.

Undersökningen genomförs som intervjuer i smågrupper. När intervjuerna arrangeras beaktas de regionala coronavirusbegränsningarna, och deltagarna erbjuds ansiktsmasker. Vi ser också till att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd och att man kan sköta handhygienen. Intervjuerna görs under oktober-november. De som vill delta i undersökningen ombes anmäla sig aija.kaunisto@soite.fi.

Undersökningen hör till hälsovårdar-sjukskötare (YH) Aija Kaunistos lärdomsprov i examensprogrammet för kliniska experter vid yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu. Undersökningsresultaten publiceras i rapporten om lärdomsprovet samt ges till Soites bruk. Undersökningen hör till ett delprojekt i projektet Soite 2.0 framtidens social- och hälsocentral. Syftet med delprojektet är att utveckla de äldres tjänster.

Mer information om undersökningen ges av:

Aija Kaunisto
Hälsovårdar-sjukskötare (YH),
studerande i examensprogrammet för kliniska experter (YH)
aija.kaunisto@soite.fi

Ta en titt också på dessa