Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vill du ge erbjuda trygg vård, omsorg och omvårdnad? Soite rekryterar nya familjevårdare för klienter i alla åldrar. Familjevård är en vårdform som tillhandahålls hemma hos familjevårdaren eller i form av en ambulerande familjevårdare som besöker klienten i klientens hem. Uppdraget kan vara på deltid eller dygnet runt och vara från några dagar till några månader. Inom den långsiktiga familjevården kan klienten bo i ett familjehem i flera år.

Familjevård handlar om att leva en meningsfull och personligt utformad vardag tillsammans med klienten, antingen i familjevårdarens hem eller i klientens eget hem. En person kan godkännas som familjevårdare om hen är lämplig som familjevårdare på grund av sin utbildning, erfarenhet eller sina personliga egenskaper. En person som har för avsikt att bli familjevårdare måste klara den utbildning som krävs för uppgiften. Följande utbildningsgrupper för familjevårdare i Soite börjar i januari 2022. De som är intresserade av utbildningen kan kontakta de ansvariga för familjevården.

Utvecklingen av familjevården och en måttlig ökning av familjevårdplatser och -hem för alla klientgrupper är också ett av delmålen för det nationella projektet för framtidens social- och hälsovårdscentral Soite 2.0 inom delprojektet Närstående- och familjevård. Syftet är att öka medvetenheten om möjligheten till familjevård och att utöver familjevårdhem och –platser även öka antalet familjevårdare.


Ytterligare information ger:
Familjevård för äldre personer

Heidi Lindqvist 

heidi.lindqvist@soite.fi

040 806 5958 


Barnskyddets familjevård

Vuokko Airaksinen 

vuokko.airaksinen@soite.fi

040 804 2247

Ta en titt också på dessa