Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Under samtalet gör Soites sjukskötare en bedömning av vårdbehovet, det vill säga intervjuar den som ringer och bedömer om det är nödvändigt att besöka samjouren. En bra tumregel är att om besväret kan vänta över natten eller till nästa vardag behöver du inte uppsöka jouren på grund av det. Genom att ringa får man klarhet i saken.

I Soites område tar man emot 100 till 150 samtal i dygnet till jourhjälpsnumret. Den genomsnittliga kötiden till numret är 5-10 minuter, men ibland kan kötiden vara mycket längre på grund av jourverksamheten.

Allt fler som ringer upp väljer att lämna en begäran om att bli uppringd istället för att köa, och sjukskötaren ringer då i bästa fall tillbaka redan efter 15 minuter.

En begäran om att bli uppringd beaktas lika mycket som om man stod i kö. Du hamnar inte sist i kön utan blir uppringd innan man svarar på samtal som har kommit efter att du lämnat din begäran.

– Statistiken för kontakter till samjouren har förbättrats efter att jourhjälpsnumret togs i bruk. Vi klarar bättre av att svara på samtal och också återuppringningstjänsten stöder detta, säger serviceområdeschef Oskar Hagström.

Samjourens jourhavande sjukskötare Tanja Salo svarar i telefon vid jourhjälpen.
Samjourens jourhavande sjukskötare Tanja Salo är en av de som svarar i telefon vid jourhjälpen. I Soites område tar man emot 100 till 150 samtal i dygnet till jourhjälpsnumret.

Jourhjälpsnumret togs i bruk inom Soite i januari 2021. Numret ersätter samjourens tidigare rådgivningsnummer. Om man ringer det gamla numret kopplas samtalet fortfarande till jourhjälpsnumret, men i något skede kommer det gamla journumret att tas ur bruk helt. Vi rekommenderar därför att du redan nu sparar numret 116 117 på din telefon för framtida behov.

Även om det är fråga om ett nationellt telefonnummer är funktionen programmerad så att alla samtal från Soiteområdet automatiskt dirigeras till Soite.

Så fungerar jourhjälpen 116 117

  • Om din egen hälsostation är stängd och du misstänker att du behöver hjälp med ett akut plötsligt hälsoproblem, ring 116 117. Numret är avgiftsfritt. Om din egen hälsostation är öppen, kontakta den. Vid en nödsituation, ring alltid 112.
  • Du får en bedömning av vårdbehovet och instruktioner per telefon. Vid behov råds du att komma till samjouren. Om din situation inte kräver omedelbar vård kan ditt ärende hänvisas till en hälsostation. I många situationer räcker det med telefonrådgivning: till exempel kan du få instruktioner för smärtlindring eller uppföljning av en situation.

Ta en titt också på dessa