Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har publicerat en Handbok för välfärdsområdesfullmäktig med information om välfärdsområdesfullmäktiges och ledamöternas uppgifter. Handboken är avsedd för kandidater i välfärdsområdesvalet och för ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige. Dessa kan använda den som informationskälla och som ett stöd i arbetet.

I det kommande välfärdsområdesvalet väljs välfärdsområdesfullmäktige som svarar för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi samt utövar den högsta beslutanderätten inom välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod är fyra år. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar bl.a. om strategin för välfärdsområdet, förvaltningsstadgan och om välfärdsområdets ekonomi och val av medlemmar till organ.

Vid välfärdsområdesvalet fungerar välfärdsområdet som valkrets. Kandidaterna ställs upp för hela välfärdsområdet och valresultatet räknas enligt välfärdsområde. Det första välfärdsområdesvalet förrättas som ett separat val söndag 23.1.2022.

Varje välfärdsområdesfullmäktige beslutar själv om sin storlek, men vid det första välfärdsområdesvalet väljs minimiantalet ledamöter i enlighet med lagen om välfärdsområden. Enligt lagen om välfärdsområden väljer de minsta områdena minst 59 ledamöter och de största minst 89 ledamöter. Mellersta Österbottens kommande välfärdsområde är den minsta i Finland. Vid det första välfärdsområdesvalet väljer man minimiantalet ledamöter till dess fullmäktige, dvs. 59 ledamöter. Välfärdsområdesfullmäktiges verksamhetsperiod inleds 1.3.2022.

Mer information om välfärdsområdesvalet och Mellersta Österbottens välfärdsområde finns på Soites webbplats.

Ta en titt också på dessa