Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Beredningsorganet för Mellersta Österbottens välfärdsområde hade möte onsdag 10.11.2021. Närvarande var också ordförande för den politiska uppföljningsgruppen som följer beredningsarbetet Sari Innanen.

Det temporära beredningsorganet beslutade att välfärdsområdets officiella  tillkännagivanden och kungörelser publiceras på Soites officiella anslagstavla samt i tidningen Keskipohjanmaa på finska och i Österbottens Tidning på svenska. Behovet av att publicera tillkännagivanden och kungörelser gäller i första hand det temporära beredningsorganet. Dessutom ska välfärdsområdesvalnämnden publicera en officiell kungörelse om välfärdsområdesvalet i samband med att valet ordnas. 
Som det andra ärendet vid mötet beslutade det temporära beredningsorganet att medlemmarna i den politiska uppföljningsgruppen betalas mötesarvoden i enlighet med villkoren i samkommunen Soites arvodesstadga. Mötesarvodena betalas ur medlen för det temporära beredningsorganet och beredningen av välfärdsområdet. Det har redan tidigare beslutats gällande arbetet i välfärdsområdesvalnämnden att Soites beslut och stadga om mötesarvoden följs till tillämpliga delar. När det gäller övriga ärenden gjordes det ändringar vid mötet i fråga om personalens representanter i samarbetsorganet i enlighet med önskemål från personalens representanter. 

Ta en titt också på dessa