Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites barnskyddsenhet Saraste inleder sin verksamhet under vecka 46. Saraste erbjuder som mottagande enhet kortvarig vård utom hemmet för 12-17-åringar inom barnskyddet. Enheten har i bruk sju platser för vård utom hemmet. Ungdomar kommer till barnskyddsenheten Saraste med beslut från en socialarbetare.

Vid Saraste stöder och bedömer man barnets och familjens situation tillsammans med föräldrarna, barnet eller den unga och med en socialarbetare. Till enhetens verksamhet hör helande vård för barn samt bedömning av fortsatt stöd för familjen och barnet. Barnets och familjens situation stödjas och bedöms i samarbete med barnet, hens familj, barnets egen socialarbetare och Sarastes personal. Enheten finns i Karleby och erbjuder i huvudsak vård utom hemmet för barn och ungdomar i Soites område.

Vid Saraste görs yrkesövergripande samarbete med andra enheter i Soite. Under placeringen kan barnet få stöd till exempel från hälso- och sjukvården eller missbrukarservicen. Samarbete med skolor i området är också en viktig del av arbetet. Om den unga har redan före placeringen haft vårdrelationer (t.ex. terapikontakter), är det möjligt att fortsätta med dem också under placeringen.

Ta en titt också på dessa