Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Regionturnén som är förknippad med beredningen av välfärdsområdena besökte Karleby tisdag 9.11.2021. I tillställningen deltog familje- och omsorgsminister Krista Kiuru på distans samt tjänstemän från Social- och hälsovårdsministeriet, Finansministeriet och Inrikesministeriet. Under besöket berättades det om Social- och hälsovårdsministeriets reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om hur den fortskrider.

Enligt ordförande för den politiska uppföljningsgruppen för Mellersta Österbottens välfärdsområde Sari Innanen visade tillställningen att allt är som det ska i fråga om beredningen av Mellersta Österbottens välfärdsområde. Även minister Kiuru och ministeriernas tjänstemän lyfte i sina inlägg fram det goda läget i fråga om verkställandet i Mellersta Österbotten. Minister Kiuru konstaterade att Mellersta Österbotten har lyckats bra med strukturreformen inom social- och hälsovården. Som följande står den innehållsliga reformen i tur. I sitt inlägg betonade Kiuru vikten av att ta hand om personalen och att engagera personalen för att integrationen ska lyckas.

I inläggen och under diskussionen lyftes fram den gemensamma oron över Kronobys situation och räddningsväsendets finansiering.  I en publikfråga bads det om tydliga råd för att lösa Kronobys situation. Enligt minister Kiuru är det Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden som har ansvaret för att hitta en lösning som bäst svarar mot Kronobybornas behov. Ett annat gemensamt bekymmer är den kommande finansieringen för Mellersta Österbottens räddningsväsende. Räddningsdirektör Jaakko Pukkinen konstaterade att räddningsväsendet finansiering verkar bli knapp trots det betydande storindustri- och hamnområdet i Mellersta Österbotten. Enligt Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi måste det föras en kritisk diskussion i fråga om räddningsväsendet.

Tillställningen ordnades i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet och Mellersta Österbottens välfärdsområde. En inspelning av tillställningen kan ses på Social- och hälsovårdsministeriets YouTube-kanal. Inspelningen finns på adressen: 

Ta en titt också på dessa