Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Beredningsorganet för Mellersta Österbottens välfärdsområde hade möte fredag 14.1.2022. Närvarande var dessutom Sari Innanen (ordförande) och Matti Mustajärvi (andra vice ordförande) från presidiet för den politiska uppföljningsgruppen som följer med beredningsorganets arbete. 

Monetra Oulu Oy blir producent av tjänster inom ekonomisk förvaltning i välfärdsområdet

Det temporära beredningsorganet för Mellersta Österbottens välfärdsområde beslutade välja Monetra Oulu Oy till producent av tjänster inom ekonomisk förvaltning i Mellersta Österbottens välfärdsområde. Beredningsorganet har berett upphandlingen av tjänster inom ekonomisk förvaltning under hösten 2021 i samarbete med Karleby stad. I nuläget köper Soite dessa tjänster av Karleby stad, men enligt lagstiftningen är detta inte längre möjligt efter utgången av år 2022. Avtalet är tidsbestämt och gäller till och med 31.12.2023. Välfärdsområdets organ beslutar i fortsättningen om ifall avtalet fortsätter. Välfärdsområdet köper en aktie av Monetra Oulu Oy. Inlösningspriset är 1 110 euro. Samkommunen Soite är också delägare i Monetra Oulu Oy. Det är fråga om s.k. in house-upphandling.  
Beredningsorganet ser det som önskvärt att man kunde samarbeta med Karleby stad i fråga om tjänster inom ekonomisk förvaltning också i fortsättningen. På det sättet kunde man bättre garantera att servicecentralen finns i området och att kompetensen blir kvar i området.  Karleby stad fattar sina egna beslut om ordnande av tjänster inom ekonomisk förvaltning.
Servicecentralen om fungerar som samarbetspartner producerar tjänster enligt en ansvarsmatris man kommer överens om. Det är bland annat fråga om bokföring, bokföring av anläggningstillgångar, skötande av köp- och försäljningsreskontra, skötande av bokslut och koncernbokslut och av betalningstrafik. I fortsättningen sköter välfärdsområdets ekonomiska förvaltning fortfarande faktureringsuppgifter som är förknippade med klient- och patientfakturering. När det gäller löneförvaltningen fortsätter välfärdsområdet i det här skedet med egen personal som överförs från Soite och med de nuvarande datasystemen. Välfärdsområdets ekonomiska ledning omfattar dessutom ekonomisk planering och rapportering, kostnadsberäkning, statistikföringstjänster och controlleruppgifter.

En översikt över läget gällande IKT-beredning

Överföringen till välfärdsområdet förutsätter ändringar i IKT-systemen. Mellersta Österbottens välfärdsområde beviljades 22.12.2021 5,1 miljoner euro projektunderstöd för beredningen av IKT-ändringarna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Projektunderstödet gör det möjligt att göra nödvändiga IKT-förändringar bland annat i ärendehanteringssystemet, klient- och patientdatasystemen, arkiveringen, genomförandet av datasäkerhet och ändringar i den ekonomiska förvaltningen och personalförvaltningen. Inom IKT-beredningen ledigförklaras flera tidsbestämda jobb och vikariat. Rekryteringen i fråga om dessa inleds inom kort.

Ta en titt också på dessa