Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Den nya lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården trädde i kraft 1.7.2021 och detta innebar vissa ändringar i fråga om social- och hälsovårdens avgifter och i fråga om uttaget av avgifter. Lagändringarna inverkar också på färdtjänsterna och de självriskandelar som tas ut för dem.

Till följd av lagändringen kan en serviceproducent (taxiförare) inte längre ta ut självriskandelen för färdtjänsten direkt av klienten, utan uttaget av färdtjänstavgifter hör till kommunens/samkommunens uppgifter.Självriskandelarna för färdtjänster tas från och med 1.3.2022 ut så att Soite skickar en faktura hem till dig månadsvis eller senast när självriskandelarna uppgår till minst 5 euro/månad.  Färdtjänsternas självriskandelar ändras inte.


Tidigare tog taxiförarna ut självriskandelarna av klienten i bilen. Detta tillvägagångssätt slutar helt från och med 28.2.2022. 

Ta en titt också på dessa