Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesfullmäktige för Mellersta Österbottens välfärdsområde håller sitt första sammanträde måndagen 7.3.2022 kl. 10.00.
Vid det konstituerande mötet väljs välfärdsområdesfullmäktiges ordförande. Därtill väljs välfärdsområdesstyrelsen samt andra organ angivna i förvaltningsstadgan och för dessa utses ordföranden. Välfärdsområdesfullmäktigena fattar även beslut om förvaltningsstadgarna, inrättandet av och rekryteringen för en tillförordnad välfärdsområdesdirektörstjänst samt utser den tillförordnade välfärdsområdesdirektören. Därtill beslutar välfärdsområdesullmäktige om arvodena för de förtroendevalda. Sammanträdets föredragningslista publiceras på Soites sammanträdesförvaltnings webbsidor.


Vi ber publik och representanter för media följa mötet via fjärrlänk på länken nedan: https://tallennus.telia.fi/live/R4z1A58GtNjQpoaX


Välkommen att följa välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde!

Ta en titt också på dessa