Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Styrelsen för Mellersta Österbottens välfärdsområde sammanträdde för första gången fredagen 18.3.2022. Vid sitt sammanträde beslutade områdesstyrelsen bland annat om individsektionens sammansättning, åtkomsthandlingar relaterade till avtal för de aktörer som överförs till välfärdsområdet, hur tjänsten som direktör för välfärdsområdet ska lediganslås samt sammanträdesförfaranden och tidtabell för sammanträden i välfärdsområdets styrelse och fullmäktige.

Ansökan till tjänsten som Mellersta Österbottens välfärdsområdesdirektör öppnar

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att inleda processen med att tillsätta tjänsten som direktör för Mellersta Österbottens välfärdsområde. Välfärdsområdesfullmäktige har redan tidigare beslutat om behörighetsvillkoren för tjänsten. Behörighetsvillkoren är en högre högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften, kännedom om välfärdsområdets verksamhetsområde och bevis på ledarskapsförmåga, samt utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och tillräckliga kunskaper i det andra inhemska språket. Tjänsten tillsätts tillsvidare och i anställningen tillämpas en prövotid på 6 månader.

Minna Korkiakoski-Västi, Soites verkställande direktör och ordförande i det temporära beredningsorganet, fungerar för närvarande som tillförordnad direktör för välfärdsområdet.

Inledning av välfärdsområdets fullmäktige och organ samt sammanträdestidtabellen för våren 2022

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om tidtabellen för vårens sammanträden. Under våren 2022 sammanträder välfärdsområdesfullmäktige enligt följande: 30.3, 25.4 och 13.6. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och kan följas på distans på adressen: https://tallennus.telia.fi/live/G7KNHwOj2GDGXVzi
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om sina sammanträdesdagar enligt följande: 18.3, 1.4, 25.4, 16.5, 6.6 och, om nödvändigt, 20.6. Välfärdsområdesstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men föredragningslistorna och protokollen är offentliga.

Förordningslistor och protokoll från Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige och organ publiceras på adressen: https://soite.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames.

Ta en titt också på dessa