Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hörs invånarnas röst i organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna? Välkommen att höra om utvecklingen av invånardeltagandet inom Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs i början av 2023 från kommunerna till 21 välfärdsområden. Välfärdsområdesval hölls i januari och fullmäktigen och styrelser har inlett sin verksamhet. Välfärdsområdesfullmäktigena har genom förvaltningsstadgan beslutat om invånarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet. Det är dock också en fråga om hur medborgarna kan delta i och påverka beslutsfattandet om organisationen av social- och hälsovårdstjänsterna, även mellan valen.

Välkommen till informationstillfället för att höra och diskutera vilken typ av nya forum att påverka och delta inom välfärdsområdet i Mellersta Österbotten som skulle kunna skapas för invånarna. Olika flexibla klientråd kan vara ett nytt sätt att utveckla möjligheterna för invånarna att påverka organiseringen av tjänster för dem.

Sitras ledande expert Joonas Leppänen presenterar ämnet.

Tid: 3.5.2022 kl. 18:00 – 20:00, kaffepaus från 17:30 till 18:00

Plats: Soiten auditorium (Mariegatan 16-20, Karleby, administrationsbyggnaden) + Teams-länk

För fika och eventuell Teams-anslutning begärs förhandsanmälan senast 28.4.22. Mer information och anmälan: jussi.salminen@soite.fi

Ta en titt också på dessa