Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Projektet ENTER – framåt i livet! som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite förvaltar genomför ett försök med hälsorådgivning under våren i Lestijokidalen och Perho ådal. Hälsorådgivningen erbjuder anonyma tjänster för klienter som använder intravenösa droger. Klienter kan byta ut begagnade sprutor och nålar mot rena samt få hälsorådgivning och vårdhänvisning. Tjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria för klienterna.
Soite ger hälsorådgivning en gång per vecka vid hälsorådgivningspunkten Vaihtari i Karleby. Under försöket genomförs hälsorådgivning enligt samma princip i Lestijokidalen och Perho ådal. Försöket med hälsorådgivning genomförs från vecka 15 i april till juli onsdagar kl. 16-17 på Toholampi hälsostation och torsdagar kl. 16-17 på Dunkars hälsostation. Försöket avslutas i juli. Målet är bedöma och utreda om denna verksamhet behövs i Lestijokidalen och Perho ådal.
Projektet ENTER – framåt i livet! är ett utvecklingsprojekt där man utvecklar bland annat verksamhetsmodeller med låg tröskel och verksamhetsmodeller för mobilt missbruksarbete. Försöket med hälsorådgivning är en del av detta utvecklingsarbete.


Mer information:

Projektchef 

Tuija Tuorila

tfn 040 804 3391

tuija.tuorila@soite.fi

Ta en titt också på dessa