Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I år firar stöd- och rådgivningscentret för ungdomar Nuotta 20 år. Nuotta erbjuder hjälp till personer under 25 år och deras familjer när de oroar sig för en ung persons missbruks- eller beroendeproblem.
Nuotta grundades våren 2002 eftersom det inte fanns något missbruks- och beroendevårdscentrum för minderåriga unga i området. Behovet av sådan vård hade dock konstaterats i många utredningar. Nuotta inledde sin verksamhet i samkommunen i anslutning till den psykosociala enheten vid Karleby Hälsocentral.
Under Nuottas tidiga dagar var antalet klienter litet och oron gällde snarare ungdomars alkoholanvändning än deras rusmedelsanvändning. Spelproblemen var kopplade till spelautomater, inte till internet eller telefonen som de är idag. Arbetet gjordes genom möten med individen, familjen och nätverk, liksom idag. Mycket annat är som förr, som det att det inte behövs någon remiss till Nuotta, utan den unga själv, föräldrar, anhöriga eller den part som arbetar med den unga personen kan kontakta Nuotta direkt. Det finns för närvarande ett hundratal klienterer runt om i Soite-området.
Vid Nuotta arbetar två rusmedelshandledare och en sjukskötare. Nuotta samarbetar med aktörer inom tredje sektorn och offentliga sektorn (t.ex. skolor, uppsökande ungdomsarbete, Ankkuri-teamet, sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen, vuxensocialarbetet, TE-byrån).
Nuotta firar födelsedagen vecka 14 tillsammans med klienterna.

YTTERLIGARE INFORMATION GER
Missbrukarhandledare
Marja-Leena Mattila
tfn 040 489 2015

Missbrukarhandledare
Maria Hyyppä
tfn 044 730 7631
Sjukskötare
Virpi Tähtinen-Luosa
tfn 040 804 3675

Ta en titt också på dessa