Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Funderar du över din ekonomiska situation? Du behöver inte bli ensam med dina ekonomiska bekymmer! Kom och diskutera ekonomiska frågor i förtroende utan tidsbokning på ekonomirådgivningen.
Soite-områdets ekonomirådgivning inleder sin verksamhet nästa tisdag 10.5.2022. Ekonomirådgivningen ligger vid Seniorernas hälsopunkt Daalia vid Kallestorg och har öppet klockan 12-15. Personer i alla åldrar som har ekonomiska problem eller som bekymrar sig över hur de ska sköta sin ekonomi är välkomna till ekonomirådgivningen.
På ekonomirådgivningen kan du diskutera ekonomiska frågor konfidentiellt utan tidsbokning och, om du vill, också anonymt. På ekonomirådgivningen får du tillgång till experter från ekonomi- och skuldrådgivningen, Utsökningsverket och FPA. På plats finns en socialarbetare från Soites vuxensocialarbete och en projektarbetare för TASOS-projektet för ekonomisk funktionsförmåga och social delaktighet. Ekonomirådgivningen betjänar nästa gång tisdag 31.5 och tis 21.6.

Ta en titt också på dessa