Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Behandlingen av Omaolos symtombedömningar utvidgas till utanför tjänstetiden i Soite. Från och med nästa tisdag 10.5.2022 kan invånare i Soites område sända sina symtombedömningar till yrkesutbildade personer för bedömning också kvällstid och under veckoslut. Hittills har Omaolo gett invånare som haft brådskande symtom kvällar och under veckoslut rådet att ringa jourtjänstnumret. I och med de utvidgade servicetiderna behöver invånarna inte nödvändigtvis längre ringa en mottagning eller jourhjälpsnumret.

Den digitala Omaolo-tjänsten har tagits i bruk i omfattande grad i Soites område. För närvarande har Soites mottagningar i bruk 15 olika symtombedömningar, t.ex. gällande coronavirussjukdomen, halsbränna, knäsymtom och knäskada. Alla symtombedömningar och mer information om Omaolo-tjänsten finns på adressen www.soite.fi/sv/omaolo. År 2022 kommer Soite också att ta i bruk en allmän symtombedömning. 
Omaolo-tjänstens symtombedömningar finns på adressen www.omaolo.fi/?lang=sve.  Symtombedömningarna baserar sig på Duodecims medicinska databas och God medicinsk praxis-rekommendationerna, dvs. de senaste forskningsrönen. Genom symtombedömningar vill man erbjuda klienten ett lätt sätt att bedöma det egna tillståndet oberoende av tid och plats. Dessutom vill man erbjuda möjlighet till att ta kontakt digitalt och diskutera med en yrkesutbildad person.

Ta en titt också på dessa