Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige valde Minna Korkiakoski-Västi till välfärdsområdesdirektör vid sitt sammanträde onsdag 25.5.2022. Valet av välfärdsområdesdirektör förrättades med sluten omröstning. Korkiakoski valdes till välfärdsområdesdirektör med 44 röster. Av de andra sökandena fick Anita Ahlstrand tre röster, Mika-Petri Laakkonen tre röster, Kaija-Riitta Suonsyrjä en röst, och åtta ledamöter röstade blankt.

– Vi har ett starkt förtroende för Minna Korkiakoski-Västi. Mellersta Österbotten har ett försprång i beredningen av välfärdsområdet jämfört med andra områden, och hon har haft en central roll i detta. Mina varmaste gratulationer till Minna, och jag vill ge mitt starka stöd för hennes verksamhet, konstaterar ordförande för välfärdsområdesfullmäktige Asko Syrjälä. 

Korkiakoski-Västi var tidigare tf välfärdsområdesdirektör och från år 2018 Soites verkställande direktör. Enligt Korkiakoski-Västi är genomförandet av den historiska reformen en lagsport.
– Vi skapar tillsammans ramarna och möjligheterna för framgång i detta välfärdsområde. Samarbete som baserar sig på förtroende och respekt är nyckeln och förutsättningen för vår framgång, kommenterar Korkiakoski-Västi.  
Direktörsavtalet och lönen som är förknippad med det godkänns av välfärdsområdesstyrelsen. Vid beslutet hör välfärdsområdesstyrelsen fullmäktigegrupperna. Tjänsteförhållandet gäller tills vidare.

Ta en titt också på dessa