Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det omfattande saneringsprogrammet fortsätter under sommaren med renovering av C-flygeln på Mellersta Österbottens centralsjukhus. På den andra våningen i C-flygeln byggs det upp nya lokaler bland annat för operationsavdelningens uppvakning. På första våningen saneras det nya lokaler för kirurgiska avdelningen 10.

På grund av saneringen verkar kirurgiska avdelningarna 7 och 10 under perioden 14.6 – 30.9.2022 tillsammans på avdelning 7. Avdelningarna har då sammanlagt 30 vårdplatser. Efter det flyttas avdelning 10 till tillfälliga lokaler i den gamla dagkirurgiska enhetens salar dit det byggs upp avdelningsplatser.

Också inremedicinska avdelningen 8 och hjärtövervakningen CCU flyttas till följd av sanering för perioden 21.6 – 30.9.2022 till tillfälliga lokaler. De tillfälliga lokalerna finns i gamla dagkirurgiska salarna och har sammanlagt 16 vårdplatser.

På grund av renoveringen kan man vara tvungen att placera specialsjukvårdens patienter på ovanliga avdelningar.

  • Det har överenskommits specialarrangemang för att vårda patienter, så att god vård kan garanteras trots situationen. Läkarna besöker patienter på de avdelningar där patienterna placerats. Belastning kan inte undvikas på avdelningarna och vi ber om förståelse för situationen, önskar Soites verksamhetsområdeschef, överläkare Tuula Rajaniemi.

I månadsskiftet juni-juli inleds renovering också i korridoren på våning 0 under huvudkorridoren. Renoveringen orsakar vissa ändringar i hur klienter och personalen rör sig på centralsjukhuset.

Mot slutet av år 2022 inleds en förnyelse i enlighet med saneringsprogrammet också i centralsjukhusets huvudvestibul.

Målet med saneringsprogrammet för Mellersta Österbottens centralsjukhus är att trygga välfungerande, moderna och hälsosamma lokaler för patienterna och personalen i området. Ett jourhavande centralsjukhus är en central del också av det kommande välfärdsområdets strategi: välfungerande lokaler skapar förutsättningarna för högklassig och trygg vård.

Ta en titt också på dessa