Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Utbildningen för familjevårdare för äldre som ordnas på hösten 2022 har ännu några lediga platser. Utbildningen genomförs 23.8 – 29.11.2022. Anmäl dig senast 31.7.2022 genom att ringa familjevården för äldre, tfn: 040 806 5958.

Som familjevårdare får du arbeta i ditt eget hem och dela vanlig vardag med din familj och familjevårdsklienten. Att ta en ny familjemedlem i sitt hem för med sig ny slags rikedom till vardagen och möjliggör inlärningserfarenheter både för vuxna och för barn. Arbetet som familjevårdare erbjuder i bästa fall en ny och meningsfull yrkeskarriär åt dig!

Du hittar mer information om familjevård på Soites webbplats på adressen:

Ta en titt också på dessa