Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Tillgången på vårdpersonal har varit en utmaning under semesterperioden, och tyvärr syns detta på många håll i Soites verksamhet, särskilt på mottagningen på Karleby hälsocentral och i samjouren.

Begäran om återuppringning kan under denna vecka (vecka 27) lämnas endast till och med kl. 14 till mottagningen på Karleby hälsocentral, så att personalen hinner besvara så många begäran om återuppringning som möjligt under samma dag.

Det har redan länge rått brist på arbetskraft inom vårdbranschen i hela landet, och trots aktiv rekrytering har vi inte fått så många sommarvikarier till Soite som vi skulle ha velat ha. Samtidigt är det nödvändigt med tanke på den fast anställda personalens ork att semestrar kan hållas vid rätt tidpunkt.

Trots personalbristen har Soites personal som mål att betjäna klienter så bra som möjligt. Vi ber klienter och deras närstående om tålamod och förståelse när de uträttar ärenden inom social- och hälsovården, och vi beklagar de olägenheter som situationen eventuellt medför.

Om du behöver vård på grund av din skada eller plötsliga sjukdom inom ett dygn, ring jourhjälpsnumret 116 117. I nödfall ring alltid nödnumret 112.

Ta en titt också på dessa