Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ett pilotprojekt om en tredje digital vårdväg inleds i Soite. På Hälsobyns digitala vårdväg för patienter med prostatacancer får patienten information om prostatacancer, olika behandlingsformer och stöd för egenvård.

En digital vårdväg öppnas för en patient med prostatacancer när hen informeras om diagnosen och om en kommande vårdöverläggning på kirurgiska polikliniken. En patient med prostatacancer som kopplats till den digitala vårdvägen kan vara i kontakt via meddelanden med den yrkesutbildad person som planerar hens vård, kan få information om sin behandling och hitta svar på vanliga frågor.

De digitala vårdvägarna är ett nytt verktyg och en ny verksamhetsmodell för handledning och rådgivning. Med hjälp av dem kan man vårda patienter jämlikt oberoende av hemort. För närvarande har Soite i bruk en digital vårdväg för patienter med kranskärlssjukdom och en för patienter med bråck. Enligt den respons som fåtts om de digitala vårdvägarna har de upplevts som tydliga, informativa och lätta att använda. Användare har särskilt uppskattat meddelandefunktionen via vilken de kan få direkt kontakt med en skötare.

De digitala vårdvägarna som tas i bruk i Soite väljs utifrån de behov som finns i klientgrupper. Den digitala vårdvägen är inte avsedd för vård i en akut situation, utan vårdvägarna utnyttjas för rådgivning och handledning för klienter och för uppföljning. På den digitala vårdvägen vårdas bland annat patienter med långtidssjukdomar och patienter som behöver uppföljning en längre tid. Den digitala vårdvägen kan dessutom också utnyttjas för handledning och rådgivning för patienter som ska komma för ingrepp eller undersökning. Vårdvägarna lämpar sig också för olika enheter inom socialservicen.

Ibruktagandet av Hälsobyn är en del av projekthelheten Soite 2.1. Genom att de digitala vårdvägarna tas i bruk stegvis stöder man integrationen mellan primärvården och specialsjukvården. Du kan bekanta dig med Hälsobyn på adressen https://www.terveyskyla.fi/sv.

Ta en titt också på dessa