Flytta dig till innehållet

Vid Karleby vårdcentrals mottagning och ställvis även på samjouren förekommer fortfarande belastning på grund av personalbristen. Vi rekommenderar att du använder Soites elektroniska tjänster, särskilt för mindre brådskande ärenden.

Från och med nästa måndag 18.7.2022 kan du lämna en återuppringningsförfrågan vid Karleby vårdcentrals mottagning vardagar klockan 7.30-16:00. Du kan ringa direkt till mottagningen vardagar kl. 9-14. Hälsocentralen är öppen vardagar mån-fre kl. 8 till kl. 16.

Många saker som gäller välfärd och hälsa kan behändigt hanteras med hjälp av de elektroniska tjänsterna. Vi rekommenderar särskilt att du använder de elektroniska tjänsterna för mindre brådskande ärenden. Till exempel kan en begäran om förnyande av recept skickas via Mina Kanta-sidorna. Du kan också fylla i en elektronisk symtombedömning och därigenom få tillförlitlig information om dina symtom kräver professionell vård eller om egenvård är tillräcklig. Via egenvårdstjänsten kan du skicka ett elektroniskt meddelande till mottagningen. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig under tjänstetid så snart som möjligt.

Du hittar alla Soites tjänster för elektronisk betjäning på webbadressen https://soite.fi/sv/digisoite/

Överbelastning förekommer också ställvis vid Soites samjour. Om du behöver vård för en skada eller plötslig sjukdom inom ett dygn, ring jourhjälpsnumret 116 117 innan du beger dig till samjouren. Vid en akutsituation ska du alltid ringa nödnumret 112.

Vi ber klienter och deras närstående om tålamod och förståelse vid uträttande av ärenden inom social- och hälsovården, och vi beklagar eventuella besvär som situationen orsakar.