Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vid Karleby vårdcentrals mottagning och ställvis även på samjouren förekommer fortfarande belastning på grund av personalbristen. Vi rekommenderar att du använder Soites digitala tjänster, särskilt för mindre brådskande ärenden.

Från och med nästa måndag 18.7.2022 kan du lämna en återuppringningsförfrågan vid Karleby vårdcentrals mottagning vardagar klockan 7.30-16:00. Du kan ringa direkt till mottagningen vardagar kl. 9-14. Hälsocentralen är öppen vardagar mån-fre kl. 8 till kl. 16.

Många saker som gäller välfärd och hälsa kan behändigt hanteras med hjälp av de edigitalatjänsterna. Vi rekommenderar särskilt att du använder de digitala tjänsterna för mindre brådskande ärenden. Till exempel kan en begäran om förnyande av recept skickas via Mina Kanta-sidorna. Du kan också fylla i en digital symtombedömning och därigenom få tillförlitlig information om dina symtom kräver professionell vård eller om egenvård är tillräcklig. Via egenvårdstjänsten kan du skicka ett digitalt meddelande till mottagningen. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig under tjänstetid så snart som möjligt.

Du hittar alla Soites tjänster för digital betjäning på webbadressen https://soite.fi/sv/digisoite/

Överbelastning förekommer också ställvis vid Soites samjour. Om du behöver vård för en skada eller plötslig sjukdom inom ett dygn, ring jourhjälpsnumret 116 117 innan du beger dig till samjouren. Vid en akutsituation ska du alltid ringa nödnumret 112.

Vi ber klienter och deras närstående om tålamod och förståelse vid uträttande av ärenden inom social- och hälsovården, och vi beklagar eventuella besvär som situationen orsakar.

Ta en titt också på dessa