Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Renoveringen av centralsjukhusets magnetundersökningsavdelning har påbörjats. Under renoveringen kommer magnetundersökningar att utföras i en magnetundersökningslastbil, och verksamheten där kommer att inledas 9.8.2022 på sjukhusets gård. I Soite görs magnetundersökningar på basis av en tid som bokas via en poliklinik eller avdelning. Klienter kommer även under renoveringen till radiologienheten vid centralsjukhuset för magnetundersökning, varifrån de hänvisas till den närliggande magnetundersökningslastbilen.

Utöver undersökningar på basis av tidsbokning görs även brådskande undersökningar i magnetundersökningslastbilen om undersökningen är lämplig att utföras i där. Tyvärr är det i lastbilen inte möjligt att utföra magnetavbildning av sängliggande patienter vid sjukhuset eller avbildningar som kräver narkos, så vid behov skickas dessa patienter till Uleåborgs universitetssjukhus för undersökningar.

Under renoveringen utförs huvudsakligen brådskande undersökningar och undersökningar för jourpatienter och urvalet av undersökningar är mindre än normalt.

Om renoveringen går som planerat kommer magnetundersökningar att anordnas som vanligt på centralsjukhuset igen från och med 19.09.2022.

Ta en titt också på dessa