Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ungdomar hänvisas till en peppares mottagning i regel av en skolhälsovårdare eller en annan arbetstagare inom elevvården. Elever söker sig oftast till en peppare på grund av ångest, nervositet, känsla av depression eller problem med skolgång.

Pepparna arbetar i regel på högstadier och vid läroanstalter på andra stadiet. Arbetet görs i form av individuella möten, konsultationer, nätverksmöten och samarbete med familjer. Målet med samtalen är att problem med tillväxt och utveckling och kriser som orsakats av olika livssituationer inte ska försvåras i fortsättningen.

Soites peppare har verkat i skolor och vid läroinrättningar från och med augusti 2021. Målet är att i fortsättningen utvidga verksamheten med peppare till barn i lågstadieåldern. Pepparna verkar i samarbete bl.a. med skolhälsovården, elevvården och barn- och ungdomspsykiatriska poliklinikerna.

Ta en titt också på dessa