Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Är du fundersam över din ekonomiska situation? Du behöver inte bli ensam med dina ekonomiska bekymmer! Kom till ekonomirådgivningen för att diskutera ekonomiska frågor förtroligt utan tidsbokning. 

Personer i alla åldrar som har ekonomiska problem eller som bekymrar sig över hur de ska sköta sin ekonomi är välkomna till ekonomirådgivningen. På ekonomirådgivningen kan du diskutera ekonomiska frågor förtroligt utan tidsbokning och, om du vill, också anonymt. På ekonomirådgivningen får du tillgång till experter från ekonomi- och skuldrådgivningen, Utsökningsverket och FPA. På plats finns en socialarbetare från Soites vuxensocialarbete och en projektarbetare från TASOS-projektet (Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus, dvs. Ekonomisk funktionsförmåga och social delaktighet).

Ekonomirådgivningen betjänar i gemenskapsklubben Siltas lokaler på köpcentret Chydenia (Strandgatan 6, Karleby, andra våningen) tisdag 6.9, 27.9, 18.10, 8.11, 29.11 och 20.12 kl. 12-15.

Under de ovannämnda öppettiderna kan du också ringa ekonomirådgivningen, tfn 040 804 2960. Alternativt kan du lämna en begäran per telefon eller e-post om att bli kontaktad soite.talousneuvola@soite.fi.

Ta en titt också på dessa