Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite deltar i studien Starka tillsammans i vilken man utvecklar behandling av graviditetsdepression som genomförs i en digital vårdmiljö. Dessutom forskar man i hur effektivt vårdprogrammet är när det gäller den gravida mammans och barnets hälsotillstånd.

Målet är att utveckla en stödform för behandling av graviditetsdepression som lämpar sig för rådgivningssystemet på en riksomfattande plan och som har en låg tröskel. I studien utreds dessutom hur allmän graviditetsdepression är. För närvarande söker en betydande del av de gravida mammorna inte hjälp eller får inte hjälp med sina depressionssymtom. En orsak till detta kan vara att depressionssymtom inte identifieras. Dessutom kan bland annat skuld- eller skamkänslor vara ett hinder för att söka hjälp.

Under studiens gång kommer hundratals gravida mammor runt om i Finland att erbjudas hjälp med depressionssymtom under graviditeten. Hälften av de gravida mammorna får delta i ett program som baserar sig på en vårdmodell för kognitiv beteendeterapi under graviditetstiden, och hälften ges ett digitalt informationspaket om depression.

Gravida mammor får en inbjudan till att delta i studien vid sitt första besök på mödrarådgivningen, fyller i en blankett och returnerar den till hälsovårdaren i samband med nästa rådgivningsbesök. Målet med studien är att utreda hur ofta och hurdana symtom gravida mammor upplever. Det är viktigt för studien att gravida mammor deltar i studien oberoende av om de har depressionssymtom eller inte.

Depressionssymtom under graviditeten upptäcks ofta inte

Ungefär 10-15 procent av mödrarådgivningsklienter har åtminstone lindriga depressionssymtom under graviditeten. Traditionellt behandlas depression hos mammor dock först efter förlossningen. En mammas depression har bland annat en inverkan på hur bra hon orkar och på hur anknytningen mellan mamman och babyn utvecklas. Det är därför motiverat att ingripa tidigt.

En mammas långvariga depression har ett samband till exempel med hur barnets senare utveckling av sociala, kognitiva och emotionella färdigheter kommer att se ut. Dessutom försämrar den föräldrarnas livskvalitet och gör att risken för självdestruktivitet och rusmedelsbruk ökar.

Studien genomförs som en del av flaggskeppsprogrammet INVEST för forskning i ojämlikhet, interventioner och det nya välfärdssamhället. Studien hör till helheten Voimaperheet (kraftfamiljer)  i vilken man utvecklar digitala program för barn, unga och barnfamiljer. Studien görs i samarbete mellan finska kommuner och barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitet. Soite är en del av samkommunerna som är med i studien.

Ta en titt också på dessa