Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

När Soites nya webbplats var i utkastskedet inledde Soites kommunikationsenhet ett samarbete med FPA:s kommunikationsenhet för att utveckla webbplatsen. Målet var att göra det lättare för klienter att få information om de stöd och tjänster FPA erbjuder förknippat med social- och hälsovården. Man kom tillsammans med idéer till webbsidan FPA:s förmåner och tjänster i webbplatsens Handbok för uträttande av ärenden. Det har också lagts till information och länkar om FPA:s stöd och tjänster och Mina Kanta-tjänsten på Soites servicespecifika sidor.

”Soite har som mål att bygga upp en webbplats som är så klientvänlig och lätt att använda som möjligt. Vi vill göra det lättare för klienter att få information också om FPA:s stöd och tjänster, för de berör många personer som uträttar ärenden inom social- och hälsovårdstjänsterna. Samarbetet med FPA:s kommunikationsenhet var smidigt, och länkarna till FPA:s och Kanta-tjänsternas webbplatser kunde skapas rätt enkelt”, konstaterar Soites kommunikationschef Suvi Melender-Lågland.

”Det är viktigt för oss att vara där medborgaren finns. När en medborgare söker information gällande sin situation på Soites webbplats hittar hen nu lättare också relevanta länkar till FPA:s och Kanta-tjänsternas webbsidor. Soite är det första välfärdsområdet som vi började samarbeta med. Vi hoppas att också andra välfärdsområden tar tillfället i akt”, säger Laura Rahka från FPA:s kommunikationsenhet.

Målet är att fortsätta göra webbplatsen soite.fi allt klientvänligare, tillgängligare och mångsidigare. Vi tar gärna emot respons och beaktar responsen i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Ta en titt också på dessa