Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Lumikonkoti-enhet för serviceboende med heldygnsomsorg som hör till Lumikonkortteli som erbjuder serviceboende för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite flyttar till nya lokaler från och med 19.9.2022. Samtidigt ändras enhetens namn till Kotipolku. Nya adressen är Sjukhusgatan 2 D, 67100 Karleby.

Kotipolku erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Serviceboende med heldygnsomsorg är avsedd för klienter som behöver hjälp och stöd dygnet runt. Antalet platser ändras inte när enheten flyttar till nya lokaler. Kotipolku har plats för åtta stadigvarande boende, och har dessutom ett boendeträningsrum och fyra platser för personer som behöver tillfällig vård. Det blir ett avbrott i den tillfälliga vården under flyttningen 12.9 – 2.10.

Lumikonkorttelis stödbostäder och boendeträningsenheten Asuva fortsätter med sin verksamhet på adressen Ekorrgatan 4 B, Karleby.

Ta en titt också på dessa