Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

De gamlas vecka syns på många sätt i Soites område. Under veckan ordnar Soite och är med och ordnar många slags aktiviteter för seniorerna i området.  Mer information om nationella De gamlas vecka och programmet under temadagarna finns på webbsidan för Centralförbundet för de gamlas väl.

Tisdag 4.10 ordnas det ett disco kl. 13-16 på arbetarhuset (Kokkolan työväentalo) i Karleby. Åldersgränsen på discot är 65 år. Evenemanget ordnas av Soite i samarbete med Karleby stads Kraft i åren-verksamhet. Busstransporter från kommunerna till evenemanget organiseras av pensionärsförbundet i Mellersta Österbottens distrikt. I discot deltar också en representant för den nationella takorganisationen.

Inom rehabiliterande dagverksamhet för äldre ordnas det mycket program under veckan, t.ex. kommer utomstående gäster och uppträder.

Elever från Vetelin keskuskoulu i Vetil besöker servicecentret Harjukoti under veckan och ordnar bland annat program med sång, ramsor och berättelser. Under veckan pryds väggarna på Harjukoti med tavlor och prydnader med naturtema, och på onsdag kommer en grupp från daghemmet Kivitasku med korgar med naturtema till Harjukotis dörr.

På servicecentret Männistö i Toholampi dricker man på söndag kaffe med tårta De gamlas dag till ära. Under veckan ordnas det verksamhet där man tänker tillbaka på det som hänt under ledning av tidigare arbetstagare. Dessutom steker man våfflor.  

På Kotipirtti i Lestijärvi ordnas bingo- och sångstunder samt korvgrillning på gården. Under den pågående veckan ordnas dessutom Seniorshop-klädförsäljning, andakt med nattvard och sångnummer av skolelever.

I Kippari Hallen i Karleby firas fredag 7.10 kl. 9.30-10.30 avslutningen för kampanjen Gå ut med den äldre. På programmet står inledande gympa, stretchning som hålls av Kokkolan Eläkeliitto, presentationer och en utlottning. Det bjuds på kaffe. Mer information om kampanjen Gå ut med den äldre:

Följ med programmet under De gamlas vecka genom att följa med Vårdens och omsorgens Instagram-konto!

Ta en titt också på dessa