Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

– Vi har ett stort hus och med mycket små ändringar kunde det göras om till ett välfungerande hem för flera äldre personer. Vi har höns på gården och dessutom grannens ungboskap i ladugården. Vi inredde vår gamla ladugård med tanke på mer långväga besökare så att den kan användas för fester och som lekplats för barnbarn. Trädgården har bearbetats för att vara en fröjd för ögat, och på sommaren kan man följa med hur växterna växer, beskriver Eila förhållandena på familjehemmet Rauhalan perhekoti.

Familjen Ohinmaas familjehem Rauhalan perhekoti har verkat i sex år. Ursprungligen var önskemålet att ha ett familjehem som erbjuder intervallvård, men genast efter att familjehemmet grundats kom de första långtidsklienterna. Huset fylldes på ett halvt år.

– Vi har rum för sex boende som har kommit från närliggande kommuner. Vi har också haft en del klienter på intervallvård när vi haft utrymme.

Det bästa med arbetet som familjevårdare är enligt Rauhalan perhekotis familjevårdare Eila Ohinmaa regelbundenheten.

En vanlig vardag ger god stimulans

De boende på Rauhalan perhekoti önskar sig ett jämnt och regelbundet liv, där en vanlig vardag ger god stimulans. Utgångspunkten på familjen Ohinmaas familjehem är trivsel och en trygghetskänsla. Maken Hannus starka lokala dialekt ger sin egen ton åt vardagen på familjehemmet.

– Familjehemmet är ett litet kollektiv där vi tillbringar mycket tid i vårt gemensamma utrymme och umgås med varandra. En vårdare är alltid närvarande, känner de boende väl och märker lätt eventuella förändringar i de boendes hälsa. Hos oss är ingen ensam, berättar Eila.

Det bästa med arbetet som familjevårdare är enligt Eila regelbundenheten. Man får arbeta på sitt eget sätt, och trots att man är hela tiden på jobb, så är arbetsdagarna sällan bråda. God respons från klienter och anhöriga samt egentid, dvs. tupplurer, hjälper en att orka. Eila som trivs med handarbete och trädgårdsskötsel går gärna på dans med sin make när det kan ordnas en vikarie.

– Jag är jämn och lugn till min natur. Jag lagar gärna mat och gör små tjänster, berättar Eila om hur hon är i grunden.

Mer information om Soites familjevård ges av:

Familjevården inom barnskyddet: 040 804 2247
Familjevården för äldre: 040 806 5958

Ta en titt också på dessa