Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På Karleby hälsocentrals mottagning råder belastning på grund av personalbrist. Vi rekommenderar att du använder Soites digitala tjänster, speciellt för mindre brådskande ärenden.

Många saker som gäller välfärd och hälsa kan behändigt skötas med hjälp av de digitala tjänsterna. Vi rekommenderar särskilt att du använder de digitala tjänsterna för mindre brådskande ärenden. Till exempel kan en begäran om förnyande av recept skickas via Mina Kanta-sidorna. Du kan också fylla i en digital symtombedömning och därigenom få tillförlitlig information om dina symtom kräver professionell vård eller om egenvård är tillräcklig. Via egenvårdstjänsten kan du skicka ett digitalt meddelande till mottagningen. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig under tjänstetid så snart som möjligt. Du hittar alla Soites tjänster för digital betjäning på webbadressen https://soite.fi/sv/digisoite/

Om du behöver vård för en skada eller plötslig sjukdom inom ett dygn, ring jourhjälpsnumret 116 117 innan du beger dig till samjouren. Vid en akutsituation ska du alltid ringa nödnumret 112.

Vi ber klienter och deras närstående om tålamod och förståelse vid uträttande av ärenden inom social- och hälsovården, och vi beklagar eventuella besvär som situationen orsakar.

Ta en titt också på dessa