Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Tjänster för barn, ungdomar och familjer utvecklas med full fart mot välfärdsområdet i Mellersta Österbotten. Det regionala utvecklingsarbetet presenterades torsdag 27.10.2022 vid informationsmötet Tjänster för barn, ungdomar och familjer på social- och hälsocentralen. Enligt Soites förändrings- och projektdirektör Eija Kellokoski-Kari samlades det för mötet ihop en mångsidig uppsättning av presentationer av familjecentertjänsterna som håller på att utvecklas.

– Jag hoppas att detta möte ökade för sin del kännedomen om barnens, ungdomarnas och familjernas tjänster och gjorde det lättare att kontakta yrkesutbildade personer när man är i behov av hjälp, konstaterade Kellokoski-Kari som avslutning för mötet.

Upptagningen av mötet är tillgänglig till och med 10.11.2022.

Minna Lönnbäck, verksamhetsområdeschefen för familjernas tjänster i Soite, öppnade mötet och gav bakgrundsfakta om den regionala verksamhetsmodellen med familjecenter. Enligt Lönnbäck avser man med verksamhetsmodellen med familjecenter ett nytt sätt att skapa ett nätverk av de nuvarande lite spridda tjänsterna som erbjuds familjer.

– Målet är att varje barn, ung person och familj får det stöd och den hjälp de behöver. Viktiga aktörer i den här modellen är också olika organisationer och församlingar, berättar Lönnbäck.

Vid presentationen berättades det bland annat om hjälp i besvärliga situationer för barnfamiljer, om hjälp i vardagen för att stärka barns möjligheter att klara sig och det regionala utvecklingsarbetet som görs i fråga om hjälp vid separation. Vid mötet presenterades dessutom studerandevårdens tjänster som överförs på välfärdsområdets ansvar och utvecklingen av livsstilscoachning i Mellersta Österbotten. Enligt Teemu Parpala som presenterade barnens, ungdomarnas och familjernas läkartjänster är förändringen ur läkartjänsternas synvinkel mycket liten när vi övergår till välfärdsområdet.

– Själva övergången till välfärdsområdet medför inte förändringar i läkartjänsterna, men vi gör förstås hela tiden utvecklingsarbete och fundera över hur tjänsterna utvecklas på bästa möjliga sätt. Ett gott stöd och en god hjälp i det här arbetet är de projekt och utvecklingsobjekt som presenterats, summerar Parpala.

Mötet Tjänster för barn, ungdomar och familjer på social- och hälsocentralen var det tredje av mötena som ordnas för att presentera social- och hälsocentraltjänsterna i Mellersta Österbottens välfärdsområde som håller på att utvecklas. Motsvarande möten har ordnats tidigare under det pågående året 2022 om tjänster för seniorer och om tjänster för vuxna.

Ta en titt också på dessa