Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I november startar Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Första barnet tjänsten för nyblivna föräldrar. Nyblivna föräldrar kan ha många frågor om baby-vardagen under graviditeten och efter att man kommit hem med babyn. Det är inte alltid möjligt att få stöd från närstående som kanske bor långt borta eller arbetar. Målet med Första barnet-servicen är att svara på föräldrars frågor och behov i ett så tidigt skede som möjligt och med låg tröskel. Första barnet-servicen erbjuds på rådgivningar för alla föräldrar som väntar sitt första barn.

I Första barnet-servicen ingår tre avgiftsfria besök av hemservice för barnfamiljer, varav det första görs i slutet av graviditeten. Besökens innehåll är skräddarsytt enligt familjens behov. Vid första besöket ger familjearbetaren föräldrarna information om hemservice för barnfamiljer och andra tjänster för barnfamiljer i närområdet, till exempel olika mötesplatser. Tillsammans med de blivande föräldrarna reflekterar man över deras känslor kring det framtida barnet, föräldrarollen och den livsförändring som den innebär. Dessutom diskuteras den kommande förlossningen och vilka förnödenheter det skulle vara bra att ha redo, så att vården av babyn blir så smidig som möjligt.

Första barnet-tjänstens följande två besök genomförs inom tre månader efter barnets födelse. Under dessa besök handleder familjearbetaren föräldrarna i praktiska frågor som gäller babyvård, såsom matning, amning och sömn. Familjearbetaren kan tillsammans med föräldrarna besöka tjänster för barnfamiljer och mötesplatser i närområdet för att bekanta sig med dem. Föräldrarna kan också använda tiden till att vila medan familjearbetaren tar hand om barnet under besöket.

Man har goda erfarenheter av Första barnet-tjänsten i Tammerforsregionen. där tjänsten togs i bruk 2016. I Soite är Första barnet-tjänsten en del av hemservicen för barnfamiljer. Mer information om Första barnet-service kan du få av hälsovårdaren på din egen mödra- och barnrådgivning eller genom att kontakta hemservice för barnfamiljer.

Omkring 1 600 barn föds i Soite-området varje år, och cirka 30 % av de som föder är förstagångsföderskor.

Hemservice för barnfamiljer
Karleby, tfn 044 780 9650
Kaustby, Halso och Vetil, tfn 040 804 5730
Perho, tfn 040 804 3732 och 040 804 3733
Kannus, tfn 040 804 2730
Toholampi och Lestijärvi, tfn 040 806 5944

Ta en titt också på dessa