Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige godkände välfärdsområdesstyrelsens budgetförslag vid sitt sammanträde mån 14.11.2022. Budgeten 2023 inbegriper verksamhetsplanen 2023-2025.

Budgeten för Mellersta Österbottens välfärdsområdes första år uppvisar ett underskott på ungefär 8 miljoner euro. Totala budgeten för år 2023 är ungefär 370 miljoner euro, varav den statliga finansieringen för år 2023 är 291 miljoner euro. Investeringarnas andel är 16 miljoner euro, och de finansieras i huvudsak med långfristigt lån. Budgeten godkändes med endast små ändringar.  Verksamhets- och ekonomiplanen inbegriper inga betydande strategiska ändringar i social- och hälsovårdens eller räddningsväsendets verksamhet.

Det ansågs att utgångspunkten är god när Mellersta Österbottens välfärdsområde inleder sitt första verksamhetsår. Det arbete som gjorts under samkommunens tid har gjort att utgångsläget är utmärkt när man övergår till välfärdsområdet.

Ta en titt också på dessa