Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Nästa vecka är det nationella närståendevårdarveckan. Under närståendevårdarveckan kommer en elektronisk enkät att genomföras i Soite i syfte att samla in information och aktuella frågor om vardagen för närståendevårdare för boende i alla åldrar i Soiteområdet. Med enkäten vill vi ta reda på närståendevårdarnas åsikter och utvecklingsförslag kring tjänster som stöder dem. De inkomna svaren kommer att användas i den regionala utvecklingen av närståendevårdartjänsterna. Enkäten är öppen till 7.12.2022.

Den nationella närståendevårdarveckan är en årlig temavecka som belyser frågor som berör närståendevården och närståendevårdarnas röst. År 2022 är ett jubileumsår, då vikten av frivilligarbete i samhället kommer att lyftas fram. Temaveckan inleds med den traditionella kyrkohelgen för närståendevårdare 20.11. Under veckan anordnar närståendevårdarföreningar runt om i Finland program och evenemang.

Se evenemangen som intresserar dig på närståendevårdarnas webbplats och delta i temaveckans firande:

Ta en titt också på dessa