Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Nattpatrullverksamheten startar igen i Lestijokidalen från och med nästa vecka måndagen 9.1.2023. I och med återstarten av verksamheten kan hemvårdens klienter i Lestijokidalens område åter erbjudas hemtjänst dygnet runt alla dagar i veckan.

Nattpatrullverksamheten i Lestijokidalen, som startade som ett pilotprojekt, fick under senhösten 2022 tillfälligt avbrytas på grund av personalbrist. Nu fortsätter nattpatrullverksamheten som ett pilotprojekt till slutet av februari, varefter verksamheten etableras som en tjänst inom hemvården. I nattpatrullen arbetar en närvårdare nattetid och området omfattar hela Lestijokidalen.

Enligt Heidi Rosbäck, projektarbetare inom Kotiin-projektet som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet, möjliggör nattpatrullen tidigare utskrivning från avdelningar och intensivvårdsavdelningar. Dessutom kan verksamheten bidra till att fördröja en eventuell flytt till serviceboende och till att på ett effektivare sätt upprätthålla klienternas funktionsförmåga. Enligt Rosbäck visar studier att boende i hemmet upprätthåller funktionsförmågan och rehabiliteringen går snabbare än vid vård på institution. Genom verksamheten kan även känslan av otrygghet minskas och man kan ge stöd vid vård i livets slutskede som genomförs i hemmet.

– Genom tjänsten kan hemvårdens område effektiviseras och hemvårdens tjänster erbjudas mer individuellt, tryggare och mer jämlikt, sammanfattar Rosbäck.

Under våren startar även en nattpatrull i Perho ådal när personalrekrytering och praktiska arrangemang utförts. Soite kommer att informera i mer detalj om utökningen av nattpatrullverksamheten efter att datum för dess inledning fastställts.

Ta en titt också på dessa