Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Den digitala vårdvägen för koloskopi är den första digitala vårdvägen i Soite om en undersökning. Den digitala vårdvägen för koloskopi öppnas för en patient när hen ges en tid för koloskopi.

På den digitala vårdvägen om koloskopi får patienten information om undersökningen och instruktioner om förberedelser inför undersökningen. Dessutom får patienten instruktioner om det som är viktigt att ändra i kosten och om tömning av tarmen, vilket krävs för att undersökningen ska lyckas. Patienten kan vara i kontakt med meddelanden via den digitala vårdvägen med den yrkesutbildad person som planerar hens vård. Hen får också svar på den digitala vårdvägen på vanliga frågor om undersökningen.

Mobilapplikationen Min vårdväg

Applikationen ger en ny användarupplevelse av digitala vårdvägar och gör det ännu lättare att börja använda vårdvägen. Applikationen gör det lättare och snabbare att använda den digitala vårdvägen. Med hjälp av mobilapplikationen kan du lätt följa instruktioner och förbereda dig i tid inför undersökningen. Applikationen kan laddas ner från App Store eller Google Play-butiken.

De digitala vårdvägarna är ett nytt verktyg och en ny verksamhetsmodell för handledning och rådgivning. Med hjälp av dem kan patienter vårdas jämlikt oberoende av hemort. För närvarande har Soite i bruk en digital vårdväg för patienter med prostatacancer, en för patienter med kranskärlssjukdom och en för patienter med bråck. Digitala vårdvägar är inte avsedda för vård i en akut situation, utan utnyttjas för rådgivning, handledning och uppföljning.

Ibruktagandet av Hälsobyn är en del av projekthelheten Soite 2.1. Genom att stegvis ta i bruk digitala vårdvägar stödjas integrationen mellan primärvården och specialsjukvården. Du kan bekanta dig med Hälsobyn på adressen https://www.terveyskyla.fi/sv.

Ta en titt också på dessa