Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Tidigare meddelade vi att undersökningsresultat som inkluderar läkarutlåtanden tyvärr inte överförs från Soites patientdatasystem till Folkpensionsanstaltens Mina Kanta-tjänst. Det har nu visat sig att informationen överförs till Kanta-tjänsten, men det förekommer fel i den.

Problemet är att Mina Kanta-tjänsten inte visar ett svar vid punkten för resultatet, men vid punkten för avvikelser i resultatet visas felaktigt ett normalvärde. Soites hälsovårdspersonal beaktar alltid avvikande värden och tar kontakt vid behov.

Om du ändå vill kontrollera dina mikrobiologi- eller patologiprovresultat från undersökningar gjorda efter november 2022 kan du i första hand kontakta den enhet som gjorde remissen eller din egen hälsostation. Vi står gärna till tjänst i situationer där det förekommer oklarheter.

Frågan utreds med systemleverantörer och myndigheter och vi försöker lösa den så snabbt som möjligt. Problemet är inte relaterat till välfärdsområdesreformen, utan till uppdateringen, som skulle ha gjorts ändå. Vi ber om ursäkt för de besvär som situationen orsakar.

Ta en titt också på dessa