Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På stationerna görs en mer omfattande och långvarigare provanvändning av reservkraft jämfört med vanliga övningar. Vid övningen simuleras en situation där stationerna skulle övergå till reservkraft på grund av ett omfattande elavbrott för att trygga sin egen verksamhet och dess kontinuitet.

Huvudmålet med övningen är att förbereda sig inför eventuella elavbrott och andra slags undantagssituationer. Utöver aggregat som tryggar elproduktionen har man till exempel egna bränsletankar på stationerna för att möjliggöra verksamheten i alla situationer.

Under övningen har alla stationer personal som tryggar provanvändningen och rapporterar om övningen och dess faser från stationen i fråga. Av dem som deltar i övningen samlas det feedback som används i fortsättningen som stöd i verksamheten och i planeringen av den.

Ta en titt också på dessa