Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I centrum för reklamkampanjen står DigiSoites meddelandetjänster, symtombedömningar och digital tidsbokning. Målet är att öka kännedomen om DigiSoites icke-brådskande tjänster och digitalt uträttande av ärenden som ett sätt att nå välfärdsområdets tjänster. Förhoppningen är att kampanjen minskar antalet telefonsamtal till Soites mottagningstjänster och ökar användningsgraden hos DigiSoites olika tjänster. Många ärenden går lättare att uträtta digitalt!

Reklamkampanjen är kryddad med humor och har som sitt ansikte en DigiSoite-man som lyfter fram fördelarna med digitala tjänster i olika överraskande situationer i vardagen.  Den kampanj som nu startar har planerats och genomförts i samarbete med marknadsföringsbyrån BSTR. I centrum för kampanjen står roliga videor som visas i huvudsak på sociala medier.

DigiSoite-reklamkampanjen är mycket synlig under år 2023 i Soites olika kanaler och medierna i området. Kampanjen stöder Greppa det digitala-turnén som startar i mitten av mars. Målet med turnén som anländer till kommunerna i Mellersta Österbotten är att presentera digitala tjänster i välfärdsområdet och hos andra aktörer och att ge handledning i användningen av dem. Läs mera om Greppa det digitala-turnén.

Länkar till reklamvideorna:

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=YfOH75p-Nic

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=qM03cm1c3xw

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=wrEJe_AkprE

Ta en titt också på dessa